Sovon Avimap

Welkom bij Avimap

AVIMAP is een applicatie voor het registreren van (vogel)waarnemingen gedaan via gestandaardiseerde telmethoden binnen projecten als BMP.
Waarnemingen verzameld via de methode van (uitgebreide) territoriumkartering kunnen binnen AVIMAP geautomatiseerd tot territoria worden geclusterd.
Er is ook een Android app beschikbaar om gegevens direct in het veld op een tablet of telefoon in te voeren voor de telgebieden die op uw naam staan.

mogelijkheden online:

  • veldkaarten maken
  • waarnemingen per bezoek invoeren (online of mobiel)
  • automatisch clusteren tot territoria
  • verspreidingskaarten per jaar als pdf
  • gegevens exporteren

mogelijkheden mobiel:

  • waarnemingen invoeren via kaart
  • snelkeuze toetsen voor soorten en gedrag
  • 'eigen' kaartmateriaal toevoegen
  • looproutes opslaanbroedvogels@sovon.nl


Figuur 1: De avimap webinvoer (volledig scherm)


Figuur 2: De avimap webinvoer (met soortenlijst)


Figuur 2: Invoer via de avimap Android app