Sovon Avimap

Doe mee met de tellingen van Broedvogels

Broedvogels die niet in kolonies broeden, worden al sinds 1984 geteld in het Broedvogel Monitoring Project (BMP) van Sovon. Er zijn honderden gebieden die in de loop van de jaren zijn vrijgekomen en een teller kunnen gebruiken. We nodigen je van harte uit om zo'n telgebied voor je rekening te nemen.
Via de onderstaande knoppen kun je vacante telgebieden van verschillende soorten BMP-tellingen op je naam zetten. Naast de drie soorten BMP is ook het Meetnet Agrarische Soorten (MAS) een project om broedvogels in kaart te brengen. Het MAS is een methode van punttellingen om boerenlandvogels te volgen.

Wanneer je inlogt kunnen we direct de gebieden in je buurt laten zien.

Jaar van de Scholekster

Vacante kilometerhokken Jaar van de Scholekster

Broedvogeltellingen (BMP A/B)

Vacante telgebieden waar broedvogels geteld kunnen worden.

MAS

Voor deze kwetsbare soort dien je in te loggen

Natura2000-gebieden (soortspecifiek)

Vacante gebieden waar één of enkele zeldzame soorten geteld worden.

MAS Friesland - WMF

Vacante telroutes van het Meetnet Agrarische Soorten (MAS) in het weidevogelmeetnet Friesland

Veluwse Draaihalzen en IJsvogels

Vacante tegebieden op de Veluwe voor Draaihals en IJsvogel