Sovon Avimap

Bosvogels in Brabant (BMP B)


Welkom op de claimpagina.

Selecteer het gebied dat u wil tellen via het kaartje.

  • Zoom in op de kaart totdat de telgebieden of telroutes zichtbaar zijn.
  • Blauw gearceerde gebieden of telroutes worden al geteld.
  • Klik op een groen omrand gebied of telpunt (vacant).
  • De gebiedsnaam verschijnt, eventueel met de gebiedscode.
  • Klik op aanmelden.

Voor een aantal bosgebieden in Noord-Brabant zijn we op zoek naar vrijwilligers die een BMP-B broedvogelkartering uit willen voeren. Op deze claimkaart kun je je belangstelling kenbaar maken voor het tellen van een of meerdere van deze gebieden.

NB: Er staan een aantal grote eenheden op de claimkaart. Je kunt desgewenst ook een deel van zo’n grote eenheid voor je rekening nemen. Hoe: stuur een mail naar Jan-Willem Vergeer. en geef aan welk deel (ongeveer) van welke grote eenheid je wilt gaan tellen. Ook voor andere vragen over de BMP-Bosvogeltellingen in Noord-Brabant kun je bij Jan-Willem terecht.